block origin

آموزش بلاک کردن اوریجین

آموزش بلاک کردن نرم افزار برای جلوگیری از اتصال آن به اینترنت اگر می خواهید به اینترنت متصل باشید ولی بعضی از نرم افزارها بویی از اینترنت نبرند و آفلاین اجرا شوند، (مثل اریجین) می توانید از نرم افزار های مختلفی مانند ...
33