active cd key to steam

آموزش اکتیو کردن سی دی کی استیم

برای اکتیو کردن سی دی کی (وارد کردن سی دی کی در استیم) طبق مراحل زیر عمل کنید. اگر با آی پی ایران وارد استیم شوید با ارور "محصول مورد نظر در استور کشور شما موجود نیست " مواجه می شوید، ...
71