راه اندازی بازی با بکاپ استیم

آموزش نصب بازی در استیم با استفاده از بکاپ

نصب بــازی با کـمک فـایل های بکـاپ اسـتیم فعالسازی با فایل های بکاپ آسان تر از فایل های فول آنلاک است چون تنها چیزی که نیاز دارید این است که در محل مورد نظر برای نصب بازی فضای کافی داشته باشید. ...
62