آفلاین کردن اریجین

آموزش بلاک کردن اوریجین

آموزش بلاک کردن نرم افزار برای جلوگیری از اتصال آن به اینترنت اگر می خواهید به اینترنت متصل باشید ولی بعضی از نرم افزارها بویی از اینترنت نبرند و آفلاین اجرا شوند، (مثل اریجین) می توانید از نرم افزار های مختلفی مانند ...
33